Nederlandse systeemvertalingen

Nederlandse vertaling

We proberen de Nederlandse vertaling bij te werken. Hier staan de complete vertalingen. Een niet complete vertaling van de meest recente beta versie is te vinden op de vertaalsite van Plain Black.
Een vertaling van de primer is te vinden via de Bazaar op WebGUI.org.

Handleiding installatie

Maak een map /data/custom/i18n/WebGUI/i18n directory aan (als die nog niet bestaat).

server:/data$ mkdir -p /data/custom/i18n/WebGUI/i18n

Pak je Dutch bestand uit in een tmp directory:

server:/tmp$ tar xvfz Dutch-x.x.xx

Ga in de 'Dutch' directory en move van daar uit de bestanden naar /data/custom/i18n/WebGUI/i18n

server:/tmp$ mv *  /data/custom/i18n/WebGUI/i18n

Pas de preload.custom in /data/WebGUI/sbin aan zodat daarin de volgende regel staat:

/data/custom/i18n

Herstart hierna modperl (als root):

cd /data/wre/sbin
. setenvironment
perl wreservice.pl --restart modperl

Hiermee is Nederlands geinstalleerd en aangezet.