WOSSA Leden

WOSSA Leden

WOSSA wat?

De WebGUI Open Source Software Association (officieel WebGUI Open Source Vereniging) is een vereniging voor natuurlijke personen.

Het doel van de vereniging is:

  1. de "community" van ontwikkelaars, gebruikers en leveranciers van het applicatie framework en content management systeem genaamd WebGUI te faciliteren
  2. de ontwikkeling van WebGUI te stimuleren en te verzekeren
  3. de acceptatie van WebGUI en vrije en open source software in het algemeen te vergroten
  4. het gebruik van vrije en open source software in het algemeen en WebGUI in het bijzonder te promoten
  5. het verwerven, vestigen, vervreemden en optreden als eigenaar/gerechtigde van domeinnamen, woord- en beeldmerken, octrooidepots en registraties van codes
  6. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt of daarmee samenhangt
Of kort gezegd: WebGUI en haar community beter sterker harder sneller gelikter maken en haar te beschermen tegen bedreigingen.

Lid worden?

Is het WOSSA lidmaatschap misschien iets voor jou?

Als lid van de WOSSA ben je van harte welkom op de door het bestuur georganiseerde 2 maandelijkse WebGUI borrel.

Als lid van de WOSSA krijg je op webgui.nl toegang tot het leden-gedeelte van de site.

Als lid van de WOSSA  kun je je abonneren op de door het bestuur van de WOSSA geschreven 'WebGUI propaganda' een tweemaandelijks bericht over wat er gaande is rondom WebGUI, de WOSSA en haar doelen.

Als lid van de WOSSA kun je deelnemen aan het besloten discussieforum alwaar in het Nederlands de (on)hebbelijkheden van WebGUI en de mensen eromheen, juist vanwege het besloten karakter openlijk besproken kunnen worden.

Kortom: Het WOSSA-lidmaatschap geeft je status en aanzien.

 

Wat kost het?

De contributie van de WOSSA voor 2008 is door de ledenvergadering vastgesteld op 25 euro per jaar.

Dit bedrag wordt na tekening van een incassoformulier automatisch geincasseerd door onze boekhouder.